GAT FLEXIBIL PENTRU CANISTRA

Gat flexibil. Dimensiuni ca AFT 51 si AFT 61. Umplere fara scaderea volumului.

ARTICOL NRAMBALAJBUC/CUTIE
AG 51 Gat flexibil pentru canistre de 5L si 10 L 1
AG 61 Gat flexibil pentru canistrel de 25 L 1